سازه کشی بستی

سازه کشی بستی

سازه فضاکار اجرا شده در ایران

از انواع مختلف می باشد که اگر بخواهیم انواع سازه فضایی اجرا شده در ایران را نام ببریم در اینجا به سازه های فضایی از نوع کش بستی اشاره می کنیم.سازه کش بستی (Tensegrities)نوعی سازه فضاکار(سازه فضایی) سه بعدی پایدار ،متشکل از کابلها و عناصر فشاری غیر ممتد هستند و با یگدیگر اتصالی ندارند .پایداری اینگونه سقف سازه های فضایی ( سازه فضاکار)در اثر نگه داری میله های فشاری بین یک سری کابل در جهات مختلف به دست می آید.انسلسون ،دانشجو و همکار فولر،چندین قطعه را بر اساس هندسه سازه کش بستی(Tensegities) تکمیل کرده است. در سال 1961،فولر امتیاز نوعی سقف سازه ای فضاکار( سازه فضایی) با نام Aspensiom که ازسازه کش بستی برای تولید سازه های فضایی ( سازه فضاکار) سبک وزن استفاده میکرد ودر برابر جریان باد نیز مقاوم بود،کسب کرد.http://www.raykasazeh.com

پاسخی بگذارید

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: