سازه فضایی چیست

سازه فضایی( سازه فضاکار) چیست؟

1- سازه فضاکار( سازه فضایی) یک سیستم خرپای فضایی  سه بعدی است که دهانه های مطلوب سازه فضاکار( سازه فضایی) در دو جهت گسترش یافته اند و اعضای سازه فضاکار( سازه فضایی)  فقط تحت تاثیرکشش و یا فشار قرار دارند.
2- سازه های فضاکار( سازه فضایی)، از مدول های یکسان و تکرار شونده با لایه های موازی در بالا و پایین(مشابه میله های فوقانی و تحتانی خرپا) تشکیل می گردند.
3- از نیمه هشت ضلعی( هرم چهار وجهی) ، چهار ضلعی( هرم سه وجهی) و کلیه چند ضلعی ها به طور گسترده ای در ساخت سازه های فضاکار( سازه فضایی) استفاده می شوند
4- در یک سازه فضاکار( سازه فضایی) بارهای وارده در کوتاهترین مسیر به تکیه گاه های ساز فضایی منتقل می شوند. بیشترین بارها از طریق مقاوم ترین اعضای سازه فضایی به تکیه گاه سازه فضایی  منتقل می شوند.
5-درسازه فضایی با حذف تعدادی از اعضای سازه فضایی ایستایی و پایداری سازه فضاکار( سازه فضایی)  از بین نمی رود زیرا درسازه فضایی این امر باعث تعیین دوره جریان نیروها اطراف سازه فضایی( سازه فضاکار) می شود و اعضای سازه فضایی متناسب با مقاومت یا سختی شان نیروهای اضافی را به طور مشترک تحمل می نمایند.
6- سازه کش بستی (تنسگریتی) نوعی سازه فضاکار( سازه فضایی) سه بعدی پایدار متشکل از کابل ها و عناصر فشاری است که در آن سازه فضایی کابل ها ممتد ولی رابط ها غیر ممتد هستند و با یکدیگر اتصالی ندارند.
7- گنبد سازه فضایی کابلی( سازه کابلی)، یک سقف سازه فضایی کش بستی است که از کابل های ممتد کششی وعناصر غیر ممتد فشاری به صورت شعاعی تشکیل شده است.

پاسخی بگذارید

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: